مهلت ثبت نام به پایان رسیده است . در صورت درخواست ثبت نام در مسابقات بین المللی لطفا با دبیرخانه جشنواره تماس حاصل نمایید 09033458834 - 09195343664