مرکز آموزشی
محور

لطفا محورهای مورد نظر و تعداد تیم های مدرسه خود را در بخش محور ها به طور کامل اضافه نمایید و برای همه محورها فقط یک بار ثبت نام کنید امکان اضافه و حذف کردن محورها در پروفایل امکان پذیر می باشد.

پرداخت

اطلاعات مرکز آموزشی

محور / محورها

مجموع مبلغ پرداختی

جهت تکمیل ثبت نام یکی از گزینه های روش پرداخت را انتخاب نمایید . دکمه تایید را بزنید .
پرداخت از طریق مرکز آموزشی: شما میتوانید همین حالا مبالغ ثبت نامی را یکجا پرداخت نمایید.
پرداخت از طریق دانش آموزان: شما میتوانید پرداخت را به دانش آموزان هر گروه واگذار نمایید تا هر گروه به صورت مجزا وارد پروفایل خود شوند و واریز را انجام دهند.